Název:
Kujavy
Kategorie:
C
Identifikátor:
HP C1 KY
Provozovatel:
-
Akt. data na webu provoz.:
-
Vodní tok:
10208838 - Děrenský p.
Obec:
Kujavy
Popis umístění:
-
Evidenční list:
-
Plocha povodí:
-
Hydrologické pořadí:
-
Poloha:
Otevřít v mapovém prohlížeči
Prům. roční stav:
-
Prům. roční průtok:
-
Konstanta A:
-
Konstanta B:
-
Nejvyšší stavy:
-
N-leté průtoky (m3/s):
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
- - - - - - -
SPA:
I. bdělost II. pohotovost III. ohrožení
Stav (cm) 75 155 215
Poznámka:
-

Aktuální stav

Kujavy - hladina
SPA 1SPA 2SPA 3
75 cm155 cm215 cm