Název:
Tachov (ORP)
Kraj:
Plzeňský
ORP:
ano
Poloha:
Otevřít v mapovém prohlížeči
Starosta:
-
Nadřízená ORP:
-
Poznámka:
-

Povodňová komise

Funkce Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Předseda Jiří Struček starosta -
Místopředseda RNDr. Miroslav Rolko vedoucí odboru ŽP MěÚ Tachov -
Tajemník Pavel Štelmák pracovník vodoprávního úřadu -
Člen kpt.Ing. Přemysl Kosina ředitel územního pracoviště HZS -
Člen Mgr. Martin Smolík referent krizového řízení -
Člen Josef Kronďák vedoucí provozu ČOV Tachovska -
Člen Miroslav Mužík vedoucí střediska SÚ PK v Tachově -
Člen Ing. Jana Bělohlávková vedoucí pracoviště KHS v Tachově -
Člen Ing. Jiří Krupička pracovník Lesy, ČR s.p., správa toků v Tachově -
Člen Václav Růt pracovník Povodí Vltavy, s.p., hrázný VD -
Člen plk. Ing. Petr Stuchl vedoucí územ. odboru Tachov Policie ČR -

Stanoviště: MĚSTSKÝ ÚŘAD TACHOV, HORNICKÁ 1695, 347 01 TACHOV