Nadřízená organizace:
Povodí Ohře, s. p.
Název:
Závod Terezín
IČO:
-
Obec:
Terezín
Ulice:
Pražská 319
PSČ:
41155
Poloha:
-
E-mail:
Telefon:
Fax:
Přiřazené pov. plány:
  • -
Podřízené organizace:
-
Poznámka:
V případě mimořádných událostí nepřetržitá povodňová služba 24 hod i o víkendech

Kontakty

Oddělení, pověřená osoba, funkce na pracovišti Kontaktní údaje Poznámka
Ing. Pavel Eger
Ředitel Závodu Terezín
-
Ing. Václav Klečka
Vodohospodářský dispečink
-
Bc. Petr Pětík
Vedoucí provozu Terezín
-