Nadřízená organizace:
Povodí Vltavy, s. p.
Název:
Mimořádné události a Centrální vodohospodářský dispečink
IČO:
-
Obec:
Praha 5
Ulice:
Holečkova 8
PSČ:
15024
Poloha:
-
E-mail:
Telefon:
Fax:
Přiřazené pov. plány:
  • -
Podřízené organizace:
-
Poznámka:
V případě mimořádných událostí nepřetržitá povodňová služba 24 hod i o víkendech.