Nadřízená organizace:
-
Název:
Přímý výkon správy toku Povodí Labe, s.p.
IČO:
-
Obec:
Hradec Králové
Ulice:
Víta Nejedlého 951
PSČ:
-
Poloha:
-
E-mail:
Telefon:
Fax:
Přiřazené pov. plány:
  • -
Podřízené organizace:
Poznámka:
-

Kontakty

Oddělení, pověřená osoba, funkce na pracovišti Kontaktní údaje Poznámka
Provozní středisko Vysoké Mýto
-
Vodohospodářský dispečink
nepřetržitá služba tel: 495 088 720, 495 088 730
úsekový technik střediska Vysoké Mýto
-