Nadřízená organizace:
-
Název:
Městský úřad Roudnice nad Labem
IČO:
-
Obec:
Roudnice nad Labem (ORP)
Ulice:
-
PSČ:
-
Poloha:
-
E-mail:
Telefon:
Fax:
Přiřazené pov. plány:
Podřízené organizace:
-
Poznámka:
-

Kontakty

Oddělení, pověřená osoba, funkce na pracovišti Kontaktní údaje Poznámka
verdoucí odboru ŽP
-
vodoprávní úřad
-
-