Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Petr Švasta Starosta -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. LCR953/005691 19.01.2015
Povodí Labe, s. p. VHD/14/35963 22.12.2014

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Hradec Králové (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Tluka Ladislav referent vodoprávního úřadu 06.03.2015