Horní Podluží je obec v severních Čechách v Ústeckém kraji, ve východní části okresu Děčín, ORP Varnsdorf. Leží v jižní části Šluknovského výběžku, na severní straně Lužických hor, na severním úpatí hory Jedlová, v blízkosti bývalého města Jiřetína pod Jedlovou, od kterého leží severozápadně, a západně od Dolního Podluží. Leží na železniční trati Liberec – Rybniště a obcí prochází silnice II/264 z Rybniště do Varnsdorfu. V roce 2010 měla obec 766 obyvatel. Katastrální výměra obce činí 7,52 km2. Na katastru obce se nachází rybník Světlík, který je významným hnízdištěm vodního ptactva. Obec má 4 části: Horní Podluží, Světlík, Žofín a Ladeč.

Obcí protéká Lužnička, která pramení jihozápadně od Krásné Lípy. Jedná se o potok tekoucí přes Horní a Dolní Podluží do Německa, kde se v Großschönau vlévá zprava do říčky Mandavy, náležející k povodí Odry. Délka toku na českém území činí 9,5 km. Po celé své délce teče převážně východním směrem. V obci Rybniště na horním toku napájí Velký rybník, který je plochou 35,8 ha největší vodní plochou okresu Děčín. Lužnička po své cestě zastavěnou částí obce posbírá několik levostranných i pravostranných vodotečí. Malý Stožecký potok pramení v sousední obci Rybniště a je pravostranným přítokem Lužničky.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál   a Mapy. Cz. 1