Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Ing. Rudolf Staněk starosta obce -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Povodí Moravy, s.p. PM047698/2013-219/To 12.11.2013

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Šlapanice (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Rostislav Beránek vedoucí odboru životního prostředí 17.12.2013