Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Bc. František Kučera Starosta obce -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. LCR042804/2014 15.09.2014
Povodí Ohře, s. p. 301100-3963a/2014 10.09.2014

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Nový Bor (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Simona Fuksová úředník vodního hospodářství 03.10.2014