Obec: Mladá Boleslav (ORP)

Funkce Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Předseda MUDr. Raduan Nwelati primátor města Kontaktní osoba pro krizové řízení: Kosinová Helena, referent OŘP, tel.: 326 715 179, mobil: 608 382 400
Místopředseda Ing. Jan Jihlavec Vedoucí odboru ŽP -
Místopředseda Ing. Marie Zajíčková Tajemnice magistrátu -
Člen Ing. Tomáš Bechyně Povodí Labe, PS Mladá Boleslav, Ptácká 288 -
Člen Ing. Bohuslav Devátý Vedoucí ORM -
Člen MUDr. Jaroslav Ďurčovič Primář záchranné služby, Laurinova 333, Mladá Boleslav -
Člen Ing. Andrea Jaroměřská Referentka odboru ŽP -
Člen Vladimír Jonáš Vedoucí oddělení distribuční služby ČEZ, PPS Mladá Boleslav -
Člen Tomáš Kypta Ředitel Městské policie Mladá Boleslav -
Člen Bc. Jaroslav Prelovský Velitel stanice HZS ÚO Mladá Boleslav -
Člen Ing. Vladimír Stehlík výrobní náměstek VaK Mladá Boleslav, a.s. -
Člen npor. Bc. Helena Tomšů Vedoucí obvodního oddělení Policie ČR, Mladá Boleslav -
Člen Petr Valkoun Cestmistr Správa a údržba silnic -
Zapisovatel Helena Baboráková Referent SpO -

Stanoviště: MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ Č. P. 61, MLADÁ BOLESLAV

Otevřít v mapovém prohlížeči

Nadřízená PK v systému POVIS

PK kraje v systému POVIS

Načítám ...

Ústřední povodňová komise

Načítám ...