Obec Křenovice leží v Jihomoravském kraji, okres Vyškov, 3 km jihozápadně od ORP Slavkova u Brna na březích potoka Rakovce, zčásti na rovině, dílem na stráni, v průměrné nadmořské výšce 216 m n. m. v katastru o rozloze 8,8 km2. První písemná zmínka o obci se datuje k roku 1305. Žije zde zhruba 1900 obyvatel. Kříží se tu dvě železniční tratě, Brno–Přerov (horní nádraží) a Vlárská dráha (dolní nádraží).

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.

Výškopisné a polohopisné údaje jsou uvedeny v absolutním výškovém systému Balt po vyrovnání, Bpv.