Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
František Chadima starosta obce -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Povodí Ohře, s. p. POH/52174/2020-2/301100 30.11.2020

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Nový Bor

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Jitka Kopčáková vedoucí odboru ŽP, MÚ Nový Bor 21.12.2020