Obec: Cheb (ORP)

Funkce Osoba Kontaktní údaje Funkce na pracovišti Poznámka
Předseda RNDr. Pavel VANOUŠEK Starosta, MěÚ Cheb -
Místopředseda Ing. Martin MAŠEK vedoucí odboru stavebního a ŽP, MěÚ Cheb -
Tajemník Ing. Radek SOBOTKA vedoucí odd. ŽP MěÚ Cheb -
Člen Ing. Jan ADÁMEK vedoucí provozu spojeného provozu, CHEVAK Cheb, a.s. -
Člen Ing. Martin ČERNÍK vedoucí oddělení silniční správy (západ), ; KSÚS KK, p. o., Cheb -
Člen plk. Ing. Jan DOUBRAVA ředitel územního odboru, HZS KK, územní odbor Cheb -
Člen Ing. Dagmar KALINA Lesy ČR, správce VT - detašované pracoviště Lázně Kynžvart -
Člen Ing. Jiří KUBEC vedoucí úseku krizového řízení a obrany, MěÚ Cheb -
Člen plk. Ing. Josef KUTIL vedoucí ÚO, Policie ČR, ÚO Cheb, Krajské ředitelství policie KK -
Člen Ing. Petr NOVÝ vedoucí úseku Cheb, Povodí Ohře s. p. -
Člen Ing. Olga PODORSKÁ referent životního prostředí, MěÚ Cheb -
Člen Ing. Jana SINKULOVÁ referent životního prostředí, MěÚ Cheb -

Stanoviště: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1, Cheb, 350 02

Otevřít v mapovém prohlížeči

Nadřízená PK v systému POVIS

PK kraje v systému POVIS

Načítám ...

Ústřední povodňová komise

Načítám ...