Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Ing. Petr Matyáš starosta obce -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Povodí Labe, s. p. VHD/14/21641 06.08.2014
Správa Krkonošského národního parku KRNAP 05735/2014 21.08.2014

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Jilemnice (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Václav Myslivec vedoucí odboru 08.09.2014