Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Ing. Drahoslav Falta - -
Dušan Jedlička starosta obce -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Povodí Labe, s. p. VHD/14/35963 22.12.2014

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Hradec Králové (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Tluka Ladislav referent vodoprávního přadu 06.03.2015