Vzhledem k rozsahu a svažitosti území jsou nejvýznamnějším zdrojem povodňového ohrožení svahové splachy vyvolané přívalovými dešti. Kvůli strmému rázu zalesněné krajiny jsou stráně severně od obce zdrojnicí pro tyto splachy. Nehledě na nasycení půdy se voda koncentruje v malých stržích, ale zejména na místních cestách, kde hrozí poškození struktury komunikace a v krajním případě i ohrožení objektů v bezprostřední blízkosti.

Na katastrálním území obce Slunečná se nachází i vodoteč (pod farou), která může být zdrojem povodňového ohrožení. Opět v kombinaci se svahovými splachy může tok ohrožovat objekty ve své blízkosti a dále zde existuje riziko omezení odtokových poměrů na propustcích a zatrubněních, na soukromých pozemcích i mimo ně.

Rychlé odkazy:        Místa omezující odtok       Ohrožené objekty