Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Josef Dlabola starosta -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. LCR953/003262/2017 08.11.2017
Povodí Labe, s. p. \ Vodohospodářský dispečink VHD/Ja/1731489 08.08.2017

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Nová Paka (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Miroslav Pyciak vedoucí odboru ŽP 05.09.2017