Identifikátor Název Správce
10283939 Rousínovský p. Povodí Ohře, s. p.
10232095 PBP Rousínovského potoka Lesy ČR, s. p.
10232145 PBP Boberského potoka Lesy ČR, s. p.
10229622 LPB 07 v ř. km 0,5 Lesy ČR, s. p.
10222626 LBP Kamenice Lesy ČR, s. p.
10100111 Kamenice Povodí Ohře, s. p.
10100861 Boberský p. Povodí Ohře, s. p.
10220358 - Povodí Ohře, s. p.
10227476 - Povodí Ohře, s. p.
10232170 - Povodí Ohře, s. p.