Obec Třesovice se nachází 15 km severozápadně od Hradce Králové a 5 km severovýchodně od Nechanic na levém břehu řeky Bystřice. Leží na úpatí kopce Babylon v nadmořské výšce 253 m, na rozloze 274 ha. Na území o rozloze 4, 73 km2 žije přibližně 271 obyvatel.

Kotlinou ohraničenou na severu a východně do půlkruhu návrším protéká řeka Bystřice, při jejímž levém břehu byla ves založena. Východní návrší si uchovalo jméno Babylón. Po návrší se také rozkládá, od severu k jihu až ke katastru sousední vsi Střezetice, les Dubina, který dostal jméno dle hojně rostoucích dubů. Půda katastru je těžká, jílovitě hlinitá s nepropustným jílovitým spodkem, jižní část pozemků a návrší Babylón prostupují vrstvy křemene. Půda po odvodnění vyhovuje všem kulturním plodinám (obilniny, zelenina).