Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Irena Blažková starostka obce -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Povodí Moravy, s.p. PM54105/2013-219/Ju 06.12.2013

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Prostějov (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Martina Cetkovská vedoucí odboru životního prostředí 15.01.2014