Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Ing. Jiří Kvasnička starosta obce -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Povodí Moravy, s.p. PM034648/2013-219/To 16.08.2013

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Šlapanice (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Rostislav Beránek vedoucíodboru životního prostředí 24.09.2013