V obci Dolní Poustevna se povodně vyskytují zřídka. V nedávné minulosti byla obec třikrát zasažena povodněmi způsobenými převážně přívalovými a dlouhotrvajícími srážkami a následnou nasyceností půdy.

2009 - v roce 2009 postihly Čechy přívalové deště. V obci Dolní Poustevna způsobily lokální povodně převážně v Horní a Dolní Poustevně. Musela být odčerpána voda z několika sklepů.

2010 - srpnové povodně zasáhly zejména Ústecký a Liberecký kraj. Rozsah povodní byl dán hlavně extrémními srážkami na tomto území, následnému nasycení půdy a vylití vody z koryt toků. Došlo k rozvodnění Lučního potoka a zaplavení převážné většiny nemovitostí v blízkosti toku. Velká voda dále způsobila poškození mostků, infrastruktury a hrází rybníků.

2013 - bleskovými povodněmi byla zasažena část Šluknovského výběžku. Z důvodu náhlé nadměrné srážkové činnosti, místy doprovázené kroupami, došlo ke zvýšení hladin toků, které však nezpůsobily závažnější škody. Celá situace trvala přibližně 20 min.