Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Martin Madej Starosta -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. \ Správa toků - oblast povodí Vltavy, Benešov LCR954/001675/2014 26.03.2014
Povodí Vltavy, s. p. \ Závod Horní Vltava 14883/2014-122 21.03.2014

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Český Krumlov (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Žádné osoby