Obec Hostěrádky-Rešov se nachází v okrese Vyškov, kraj Jihomoravský, ORP Slavkov u Brna. Žije zde přes 850 obyvatel. Do roku 1913 se jednalo o dvě samostatné obce: Hostěrádky a Rešov, které se téhož roku sloučily v jednu obec. První písemná zmínka o Hostěrádkách pochází z roku 1270. V obci je železniční i autobusová zastávka.

V obci pramení Hoštěradský potok, proteče obydlenou částí obce a vlévá se do Litavy. Hoštěradský potok křižuje pod obydlenou částí vodoteč pod názvem Mlýnský náhon, který se v Újezdu u Brna vlévá do Litavy.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.