Část obce je z hlediska povodní ohrožena přirozeným rozlivem Litavy, avšak z minulosti nejsou známy situace, kdy by Litava přímo ohrožovala inundanci.

Nejvýznamnějším zdrojem ohrožení v Hostěrádkách-Rešově je Hostěradský potok, který je v průběhu většiny roku mírný, avšak pramenné území má velmi strmý ráz a v případě intenzivních nebo dlouhotrvajících srážek velmi rychle vzroste jeho hladina a v tu chvíli je pro zastavěné území, kterým protéká, ohrožující.

Rychlé odkazy:        Vodní díla a vodní plochy     Bleskové povodně       Místa omezující odtokové poměry