Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Ing. Lenka Kocourková starostkaobce -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. LCR957/004990/2013 14.10.2013
Povodí Moravy, s.p. PM065540/2015-219/To 03.01.2016

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Vsetín (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Jindra Tesařová vedoucíodboru životního prostředí 18.11.2013