Zkoumané území bylo v minulosti postiženo zejména bleskovými mnohokrát. Vlivem hospodářské činnosti a změnou povahy hospodaří ke splachům a bleskovým povodním mimo tok dochází stále častěji. Poslední takovou povodňovou událostí byla situace z 30. září 2014, kdy vlivem přívalových srážek a nedostatečné retence na hospodářských plochách bylo vyplaveno několik objektů v lokalitě Dub.

Přirozené povodně v minulosti ohrožovali pouze část Stračovská Lhota (tok Klenická svodnice).