Obec Nížkovice leží v jihozápadní části okresu Vyškov, poblíž hranice okresu Hodonín, ORP Slavkov u Brna. Nížkovice jsou malou obcí s cca 700 obyvateli a najdeme ji u severozápadního okraje přírodního parku Ždánický les, jižním směrem od města Slavkov u Brna a v sousedství obce Heršpice. Výměra katastrálního území činí 7 km2. Obec se rozkládá podél silnice spojující Slavkov u Brna a Kyjov. Obcí protéká Nížkovický potok a od jižního okraje se rozprostírá les. Jihovýchodním směrem od obce je u toku Nížkovického potoka vybudováno koupaliště a kolem něj je několik chat. Severozápadním směrem od obce je malé sportovní letiště s přistávací drahou. Nížkovicemi prochází značená trasa lokální cyklostezky. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1371. Obec Nížkovice je členem Dobrovolného svazku obcí Ždánického lesa a Politaví.

Obcí protéká potok Nížkovický potok, který je ve správě státního podniku Povodí Moravy. U chatové oblasti bylo vybudováno koupaliště. Nížkovický potok se ve Slavkově u Brna vlévá do toku Litava. Litava (dříve též Cézava) je řeka na území Jihomoravského kraje. Je to významný levostranný přítok Svratky. Její délka je 58,3 km, povodí zabírá 789,8 km². Do Svratky ústí v Ždilochovicích na jejím 29,0 říčním kilometru.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy. cz.