Obec Nížkovice je ohrožena ze dvou oblastí. První oblastí je oblast bezejmenného přítoku ze směru od Koběřic u Brna, který dále prochází pod komunikací č. 54, kde tento tok dále prochází zatrubněnou částí, která končí za garážemi vedle domu č.p. 201 a 217 a dále prochází otevřeným korytem až na náměstíčko, kde mezi domy č.p. 54 a 117 dochází k jeho zatrubněním pod náměstím. Tato část je velice problematická a to z důvodu, že zatrubnění, které je pod tímto náměstíčkem kapacitně nevyhovuje a dochází k vybřežení tohoto toku do volného prostoru. Voda se vrací zpět do svého koryta až na ulici Aloise Horáka u domu č.p. 138. Toto ohrožení je charakterizováno povodní z r. 2010, která byla způsobena vydatnými srážkami právě v této oblasti. Vzhledem k tomu, že není v této oblasti srážkoměr, může silnější intenzivní srážka způsobit opět silné nasycení tohoto toku a jeho vybřežení. Druhá oblast, která způsobuje ohrožení obce je Nížkovický potok, ve kterém se skrývá potencionální riziko vysokého ohrožení a to z toho důvodu, že na jeho počátku jsou dvě vodní plochy a to přírodní koupaliště a obecní rybník s tím, že tyto dvě vodní plochy jsou napájeny a propojeny trubkou o průměru 100 mm, což může způsobit ohrožení. Protože kapacita tohoto nastaveného průtoku neodpovídá možnému průtoku při intenzivních srážkách. V samotné obci jsou vytvořeny propustky od 500-1000 mm, které nasvědčují možné situaci. Při naplnění a následném přelití těchto vodních ploch může dojít k poškození tělesa hráze a nekontrolovanému odtoku z těchto ploch.