Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Hana Preislerová starostka -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Povodí Labe, s. p. 0024679/DZZ/2015/MKa 15.06.2015

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Poděbrady (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Markéta Kalašová samostatný referent vodoprávního úřadu 25.06.2015