Z hlediska povodňové problematiky je nejpalčivějším problémem obce Úmyslovice přirozená povodeň vyvolaná přívalovými nebo dlouhotrvajícími dešti. Samotná proudící voda protéká zastavěné území většinou v zatrubněném korytě. Problémem je vtok do zatrubnění, kde terén napomáhá zadržování vody bez možnosti plynulého odtoku.

Rychlé odkazy:      Historické povodně       Vodní díla      Ohrožené objekty