Obec Vážany nad Litavou se nachází v jihomoravském kraji, okres Vyškov, ORP Slavkov u Brna. Obec o rozloze 7,02 km2 čítá 712 obyvatel a leží v nadmořské výšce 211 m n. m. Po povodni, která postihla obec v roce 1990, byly nad obcí postaveny dva protipovodňové poldry. V obci byl vybudován přivaděč na čistírnu odpadních vod, dokončen vodovod, posílena elektrifikace obce, plynofikace obce a položen telekomunikační kabel a postavena čistírna odpadních vod. Obec je členem Dobrovolného svazku obcí Ždánického lesa a Politaví od 10. 5. 1995. V obci je Mateřská škola Vážany nad Litavou, dále obecní knihovna, fotbalové hřiště, tréninkové hřiště, Oranžové hřiště, dětské hřiště, hřiště na minigolf, tělocvična.

Obcí protéká Vážanský potok, který se z levé strany vlévá do Litavy ještě na katastrálním území obce. Před soutokem těchto dvou toků se do Litavy vlévá také Vážanský žleb. Všechny toky jsou ve správě státního podniku Povodí Moravy. Litava (dříve též Cézava) je řeka na území Jihomoravského kraje. Je to významný levostranný přítok Svratky. Její délka je 58,3 km, povodí zabírá 789,8 km². Do Svratky ústí v Židlochovicích na jejím 29,0 říčním kilometru.