Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Ing. Jaroslav Najman Starosta -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Lesy ČR, s. p. LCR953/000018 04.02.2015
Povodí Labe, s. p. VHD/15/565 09.01.2015

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Tanvald

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Jindřich Kozlovský vedoucí odboru stavební úřad a ŽP 22.04.2015