Jedna z velkých povodní na Kamenici byla zaznamenána v roce 1858. Další ničivá povodeň přišla v srpnu roku 1888 a téměř odnesla dům hamrovského obchodníka pana Ducháčka. Jen pro zajímavost lze uvést, že jeho opravený dům byl při daleko ničivější povodni v roce 1897 podemlet a zcela zničen. Okresní silnice z Hamrů ke Kamenným mlýnům byla tak poničena, že až po 8 týdnech se mohlo jet do Tanvaldu povozem. Další velká voda přišla 5. 9. 1915, strhla polovinu mezivoďského mostu. Následující velkou vodu zažila Kamenice při protržení přehrady na Bílé Desné dne 18. září 1916. V Hamrech byly zatopeny zahrady.    Příval vody přinesl spoustu dříví a rozbitých věcí.