Mobilní protipovodňové hrazení

Mobilní protipovodňové zábrany jsou preventivní technická opatření, jejichž užitím je možné efektivně odstranit nebo výrazně snížit negativní dopad povodní. Tento mobilní protipovodňový systém je určen k usměrnění toku vody a odklonění přívalové vlny.

Protipovodňovou zábranu lze postavit do základních výšek hrazení od 0,5m do 2m.

Její předností je, že nepotřebuje žádnou spodní stavbu, je lehce přenosná a tedy v případě rozmoklého terénu a nemožnosti použití mechanizace lze s celým systémem manipulovat pomocí několika pracovníků v libovolném terénu a libovolné délce. Dále je možné systém využít k navýšení již stávajících hrází.

VOP Dolní Bousov, spol. s r. o.

Tovární ulice
Dolní Bousov
294 04

Sekretariát:
Tel / fax: 326 396 250
Sekce ochrany před povodněmi:
Mobil: 734112028
e-mail: mrkvicka@vop-db.cz, skolnik@vop-db.cz

www.vop-db.cz

Nácvik povodňové situace - SEMILY

01.11.2018

Ve středu 31. 10. 2018 proběhlo štábní cvičení povodňové komise města Semily. Cvičení řízené pracovníky společnosti VOP Dolní Bousov, spol. s r. o. ve spolupráci s odborem životního prostředí města Semily se účastnili všichni členové povodňové komise a důraz byl kladen na práci s povodňovým a digitálním povodňovým pláne, koordinaci při řešení operativních úkolů a komunikaci členů PK - zástupců města, profesionálních i dobrovolných hasičů, státní i městské policie, podniku povodí a dalších. Průběh cvičné povodně byl výrazně zhuštěn a několikanásobně urychlen.

starší novinky »

Kontaktní informace

VOP Dolní Bousov, spol. s.r.o.
Tovární 785
294 04, Dolní Bousov

Ing. Michal Školník
tel.: 733 112 424, 326 396 250
skolnik@vop-db.cz

Spolupracujeme