Schválení povodňového plánu

Osoba Funkce Datum
Bohuslav Barek starosta městyse -

Souhlasné stanovisko správce toku

Správce toku Jednací číslo Datum vydání
Povodí Moravy, s.p. PM034648/2013-219/To 16.08.2013

Nadřízený povodňový orgán

Obec s rozšířenou působností Hustopeče (ORP)

Odsouhlasil za nadřízený povodňový orgán

Osoba Funkce Datum
Ing. Miroslav Hanzlíček vedoucí odbou životního prostředí 26.11.2013