Kontakty

Osoba nebo organizace Technické vybavení Poznámka
Bohuslav Barek
dostupné prostředky Případnou nutnou nouzovou dopravu během povodní organizuje povodňová komise obce Boleradice.
Bohuslav Barek
- Není-li uvedeno jinak, pak zabezpečení souvisejících činností koordinuje povodňový orgán resp. povodňová komise obce.

Objízdné trasy

Název
Boleradice - zaplacení centrální části obce mapa
Objízdné trasy v systému POVIS

Dopravní omezení

Název Obec Silnice
Zaplavení náměstí Boleradice - mapa
Dopravní omezení v systému POVIS