Dolní Podluží je obec na severní straně Lužických hor, v okrese Děčín, ORP Varnsdorf, v Ústeckém kraji. Obec se nachází jihozápadně od města Varnsdorf, v širokém údolí odvodňovaném potokem Lužničkou, střed obce leží v nadmořské výšce 370 metrů. Obec čítá 1207 obyvatel a rozloha katastrálního území činí 1548 ha. Jižní část obce se nachází v Chráněné krajinné oblasti Lužické hory. Na území obce se nachází Hornická naučná stezka Údolí Milířky. Na západě navazuje na Horní Podluží, s níž tvoří asi 6 km dlouhé souvislé údolní osídlení.

K obci patří též části Kateřina a Světliny 2. díl.

Obcí protéká Lužnička, která pramení jihozápadně od Krásné Lípy. Jedná se o potok tekoucí přes Horní a Dolní Podluží do Německa, kde se v Großschönau vlévá zprava do říčky Mandavy, náležející k povodí Odry. Délka toku na českém území činí 9,5 km. Po celé své délce teče převážně východním směrem. V obci Rybniště na horním toku napájí Velký rybník, který je plochou 35,8 ha největší vodní plochou okresu Děčín. Pravostranným přítokem Lužničky je tok Milířka, který pramení v jižní části katastrálního území obce. Přítokem Milířky je Lesenský potok, který pramení také v jižní části katastru. K jeho pramenu se přidávají četné bezejmenné vodoteče. Takto obohacen kopíruje hlavní komunikaci č. 9, napájí Lesenskou přehradu, po cestě přijímá ještě z levé strany Bílý potok.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál   a Mapy. cz. 1