Město Jablonec nad Jizerou je primárně ohroženo od řeky Jizery. Z minulosti je patrné, že pro toto území není povodňová situace něčím novým a postihuje toto město velmi často. Při vzniku povodňové situace je nejprve zasažen průmyslový objekt u řeky Jizery, kde je u pneuservisu umístěn i hlásný profil a i místo výrobního závodu, které se nachází za tímto objektem. Následně jsou ohroženy nemovitosti nacházející se v blízkosti toku samotné Jizery. Z pohledu ohrožení je katastrální území města Jablonce nad Jizerou velice rozsáhlé a zabezpečit ochranu na tomto území je velmi komplikované. Nicméně v posledních letech lze obecně konstatovat, že kromě řeky Jizery, která ohrožuje město nejčastěji, to bývá i Františkovský potok, který má rozsáhlé povodí a vzhledem k členitosti terénu a nadmořským výškám představuje velké riziko v rychlosti nástupu povodňové vlny. I když primárně ohrožuje město Jablonec nad Jizerou řeka Jizera, může být ohroženo město kromě Jizery jejím hlavním přítokem a to je Mumlava, která protéká Harrachovem. V minulosti se již několikrát prokázalo, že samotná Mumlava může vytvořit povodňovou situaci, aniž by horní tok Jizery nějakým dramatickým způsobem tuto situaci ovlivnil.

Rychlé odkazy:      Vodní plochy a nádrže          Záplavové území          Místa omezující odtok           Historické zkušenosti s povodněmi