Ve městě Jemnice jsou povodně často se opakujícím jevem. V poslední době bylo město Jemnice postiženo povodněmi v roce 2002 - došlo k letním povodním, jež postihly rozsáhlé území ČR.

V březnu roku 2006 došlo vlivem tání k jarním povodním (fotodokumentace níže), které se dotkly zejména oblastí v bezprostřední blízkosti toku Želetavky (části Předlisky, Podolí, Podsádky atd.). Tyto povodně byly ještě intenzivnější než předešlé.