Josefův Důl leží v údolí Kamenice v Jizerských horách, v okrese Jablonec nad Nisou. V obci žije přibližně 1000 obyvatel. Skládá se ze čtyř částí: Josefův Důl, Antonínov, Dolní Maxov, Karlov. Rozloha Josefova Dolu je 22,01 km² a nachází se v nadmořské výšce 625 m.

Josefův Důl je přehrada, která se nachází na katastru stejnojmenné obce. Přehradní jezero má rozlohu 1,38 km² a průměrná hloubka je 10 m. Přehrada byla vybudována v letech 1979-82 v horním konci Josefova Dolu na řece Kamenici a stala se zásobárnou pitné vody. Napouštění trvalo celé čtyři roky a vodní dílo bylo naplněno 22 miliony kubíků vody. Proto se v okolí přehrady nenachází žádná sídla ani rekreační oblasti a je zde vyhlášeno pásmo hygienické ochrany vodního zdroje 1. a 2. Stupně. Voda z přehrady je podzemní štolou přiváděna do úpravny vody Bedřichov. Přítoky vody jsou Kamenice, Hluboký potok, Blatný potok dále potok Červený.

Nejvýznamnějším jizerskohorským přítokem Jizery je řeka Kamenice. Pramení pod Sedlem Holubníku západně od Černé hory jako Velký Kamenický potok, odkud stéká do údolí Kamenice. Dále protéká přes Josefův Důl, Jiřetín pod Bukovou, po hranici Tanvaldu a Smržovky a centrem Tanvaldu, přes Velké Hamry, Plavy, pod hradem Návarov, a pod Spálovem na hranici Semil (k. ú. Spálov u Semil) a Železného Brodu vtéká do Jizery. Blatný potok pramení na katastru Bedřichov u Jablonce nad Nisou a na k. ú. Josefův Důl se vlévá do stejnojmenné přehrady. Jelení potok a Pekelský potok vtéká do Kamenice z levé strany. Dalším levostranným přítokem v Josefově Dole je horská říčka Jedlová s vodopády. Protéká rezervací Jedlový důl kamenitým řečištěm, strmě zaříznutým do žulového masivu. Nejvyšší stupeň vodopádů je vysoký 5 metrů při průtoku 200 litrů za sekundu nabízí atraktivní podívanou. Kouzlo vodopádu umocňuje téměř dokonale svislý profil. Tichá říčka protéká Karlovem a do Kamenice se vlévá z pravé strany. Kamenice má na katastru Josefův Důl několik dalších menších bezejmenných přítoků.

Na katastrálním území obce se nachází několik malých vodních děl. Tato vodní díla jsou možným ohrožením obce zvláštní povodní.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál   a Mapy. cz. 18