Obec Malá Skála leží v Libereckém kraji (v okrese Jablonec nad Nisou) asi 8 km severovýchodně od Turnova a rozkládá se po obou březích řeky Jizery. Zastavěné území obce leží v hlubokém údolí toku, pod svahy Suchých skal, Vranovského hřbetu a Sokola. V průměrné nadmořské výšce 266 m n. m. (258 – 616) žije 1185 obyvatel. Jizera na území obce přijímá zejména pravostranné přítoky, z nichž nejvýznamnější jsou Frýdštejnský a Vranský potok.

Na území obce se nachází nevelká vodní díla – vodní plochy, splavy a stavidla, která představují riziko negativního ovlivnění přirozené povodně krajně i riziko vzniku zvláštní povodně. Obec Malá Skála je zahrnuta do databáze Riziková území při přívalových srážkách v ČR jako územním potencionálem vzniku lokální přívalové povodně při intenzivních deštích. Vzniklé rizika mohou přinášet svahové pochody směrující podél komunikací i po nich. Při nasycení půdy je ohrožující potencionál velmi vysoký.

Deset původních obcí nyní tvoří v celkem čtyřech katastrálních územích (Vranové I, Vranové II, Sněhov a Mukařov) jednotlivé obecní části:

• Malá Skála (zámek, kaple, pivovar, statek a blízké okolí, k. ú. Sněhov)

• Vranové 1. díl (levý břeh Jizery, vč. nádraží Malá Skála, k. ú. Vranové I)

• Vranové 2. díl (pravý břeh Jizery, k. ú. Vranové II)

• Záborčí (v západní části k. ú. Vranové II)

• Křížky (v jihozápadním výběžku k. ú. Vranové II)

• Mukařov (k. ú. Mukařov u Jablonce nad Nisou, včetně osad Filka, Končiny a Protivná)

• Želeč (v jihovýchodním údolním výběžku k. ú. Mukařov u Jablonce nad Nisou)

• Sněhov (pravděpodobně včetně samoty Houšť, v k. ú. Sněhov)

• Labe (v k. ú. Sněhov; přiléhá hřeben se zříceninou Vranov-Pantheon v k. ú. Sněhov)

• Bobov (v k. ú. Sněhov; pravděpodobně zahrnuje též osadu Vransko)