Historicky nejkatastrofičtější povodní v obci Malá Skála byla povodeň v roce 1978. Došlo k extrémnímu rozlivu Jizery, zaplavení širokého okolí včetně tehdejší zástavby. Další velké povodně - srpen 2002 a srpen 2006.

V únoru 2012 naposled došlo k ledovým jevům na toku Jizery – ledové kry tehdy proudili korytem, největší ohrožení byly zácpy v hradících objektech a mostních tělesech.