Obec Milovice se nachází v Jihomoravském kraji (ORP Mikulov) při jižním břehu vodní nádrže Nové Mlýny III, zhruba 7 km severovýchodně od Mikulova. Na katastrálním území o výměře 6,53 km2 trvale žije 428 obyvatel. Obec leží v nadmořské výšce 180 m n. m. Na území obce se nalézá řada pamětihodností.

Do severovýchodního cípu katastrálního území obce Milovice částečně zasahuje dolní část plochy vodní nádrže Nové Mlýny III. Samotná dolní nádrž je největší vodní plochou na Moravě a celá kaskáda zabírá plochu 32,3 km². Nádrže jsou nicméně velmi mělké, hloubka často nepřesahuje 2 metry. Horní nádrž má přirozené břehy, střední a dolní z větší části umělé (hráze) - místy je hladina nad úrovní okolního terénu. Do prostřední nádrže se společným ústím vlévají řeky Svratka a Jihlava. Zkoumaným územím protéká velmi krátkou částí řeka Dyje, která se vlévá do vodní nádrže Nové Mlýny III. V severozápadní části obce pramení Milovický potok a protéká celou zastavěnou částí obce směrem k severovýchodu. Milovický potok se vlévá do bezejmenného toku, který je označován jako potok Klentnický. Tento potok obtéká jižní cíp vodní nádrže, funguje jakožto sběrný potok pro průsaky z vodní nádrže. Tento potok, jehož součástí je i Milovický potok končí v objektu, který převádí vody z těchto potoků pod komunikaci mezi Milovicemi a Novými Mlýny do bezejmenného toku hraničící s Národní přírodní rezervací Křivé jezero, který se pod touto oblastí nad obcí Bulhary dostává do hlavního toku Dyje. Nad vodní nádrží Nové Mlýny III se na Dyji nachází srážkoměrná stanice a hlásný profil kategorie A.

Pro účely povodňového plánu bylo využito mapových podkladů ze serverů Vodohospodářský portál a Mapy.