Mokrovousy je obec v okrese Hradec Králové, kraj Královéhradecký, na levém břehu toku Bystřice zhruba 13 km severozápadně od Hradce Králové. Na území o rozloze 4,87 km2 žije přibližně 376 obyvatel. Obec leží v nadmořské výšce 252 metrů. Byla to původně vodní tvrz v okolí močálů a velkých rybníků. Toto prostředí určilo zřejmě i název obce. Dnes vysušené rybníky slouží jako zemědělská půda.

Obcí protéká Bystřice a jedná se o levostranný, největší přítok řeky Cidliny v Královéhradeckém kraji. Délka toku činí 62,7 km. Plocha povodí měří 379,2 km². Řeka Bystřice pramení u Vidonic zhruba 10 kilometrů východně od Nové Paky v nadmořské výšce 481,4 m. Na horním a středním toku teče převážně k jihu až k jihovýchodu. V obci Dohalice teče jihozápadním směrem kolem zastavěné části obce. Přibere několik menších vodotečí, pokračuje do sousedních Mžan a pak se stáčí k jihu do obce Mokrovousy. Z levé strany se do Bystřice vlévá ještě Mlýnský potok. Katastrálním územím obce protéká také Klenická svodnice, která se do Bystřice vlévá až v nedalekých Třesovicích. Na k.ú. obce Mokrovousy se nachází mnoho odvodňovacích zařízení.