Obec Němčany se nachází v okrese Vyškov, kraj Jihomoravský kraj. Slavkov u Brna je obcí s rozšířenou působností příslušnou Němčanům. Obec Němčany je členem Dobrovolného svazku obcí Ždánického lesa a Politaví. Výměra katastrálního území činí 6,98 km2. V obci ležící 230 metrů nad mořem trvale bydlí kolem 720 obyvatel. Katastrální území obce patří ke Karpatské geologické soustavě. Má z části rovinatý charakter, v části katastru pak vlnitý až pahorkovitý. V obci působí Sbor dobrovolných hasičů.

Obcí protéká potok Němčanský potok, a jeho levobřežní přítok, který je ve správě státního podniku Povodí Moravy. Němčanský potok se ve Slavkově u Brna vlévá do Litavy. Litava (dříve též Cézava) je řeka na území Jihomoravského kraje. Je to významný levostranný přítok Svratky. Její délka je 58,3 km, povodí zabírá 789,8 km². Do Svratky ústí v Židlochovicích na jejím 29,0 říčním kilometru.