Seznam
Název:
Rybník v centrální části obce
Kategorie:
C
Identifikátor:
OBC576565_ 1
Provozovatel:
Obec Ohnišov
Akt. data na webu provoz.:
https://www.vop-povodnovyportal.cz/admin/cidla/detail/668
Vodní tok:
10185363 - Janovský p.
Obec:
Ohnišov
Fotografie profilu:
Popis umístění:
Rybník v centrální části obce
Evidenční list:
Evid. llist HP Ohnišov
Plocha povodí:
-
Hydrologické pořadí:
-
Poloha:
Otevřít v mapovém prohlížeči
Prům. roční stav:
-
Prům. roční průtok:
-
Konstanta A:
-
Konstanta B:
-
Nejvyšší stavy:
-
N-leté průtoky (m3/s):
Q1 Q2 Q5 Q10 Q20 Q50 Q100
- - - - - - -
SPA:
I. bdělost II. pohotovost III. ohrožení
Stav (cm) 135 170 210
Poznámka:
-
Další informace v systému POVIS

Aktuální stav

Ohnišov - Hladinoměr - Hladina
SPA 1SPA 2SPA 3
135 cm170 cm210 cm