V obci Ohnišov představují ohrožení přirozené povodně na tocích protínajících zastavěné území. Tyto po většinu roku drobné toky bezprostředně sousedí se sídly a v případě vybřežení mohou ohrozit zdraví a majetek obyvatel.

Dalším možným zdrojem ohrožení jsou intenzivní přívalové deště a následné bleskové povodně na území obce – zde je ohroženo zastavěné uzemí splachy mimo vodní tok i náhlým naplněním koryt toků a vybřežením mimo běžná koryta.