Obec Královéhradeckého kraje leží na křižovatce silnic z Nového Města nad Metují do Deštného v Orlických horách a silnice č. 298 z Dobrušky do Olešnice v Orlických horách, ve vzdálenosti asi 5 km od obou měst. Obcí protékají tři potoky. Potok Hájský a potok Ohnišovský se vlévají do Janovského potoka. Ten je pak u osady Zákraví přerušen malou vodní nádrží. Dále míří do Nového Města nad Metují (část Krčín), kde přitéká do řeky Metuje.

Povrch zkoumaného území je členitý a odpovídá podhorskému charakteru obce.